Boys Junior Varsity Basketball, Boys Varsity Basketball · Varsity and JV vs. Revere